Antagonics

Antagonics

BandRockAlternative

Antagònics is a rebel, independent and alternative rock band from Barcelona, Catalonia that combines the power of the sound with smooth melodies full of stream-of-conscious narratives.

Biography

Antagònics was formed in Barcelona, Catalonia in 2007. After a few concerts (Festival de Trobadors i Joglars, al Festival Fusionica 9.0, Festival Emergenza, etc.) and the incorporation of new musicians they launched the debut album (Work In Progress...).

In concerts, apart from the musical show, they incorporate some performace especially for each case and if the place allows it with visual projections. Lately they also interprets a more intimist version with new songs in acoustic format.

Lyrics

Obre Els Ulls

Written By: Ramon Arnella

Obre Els Ulls

Es que no veus que t'enganyen?
Es que no veus que t'enreden?
Es que no veus que són mentides?
Només et volen manipular

Ho has de veure, sí

Es que no saps que ets un esclau?
Es que no saps que s'aprofiten?
Es que no saps que t'humilien?
Només et volen extorsionar

Ho has de saber, sí

Es que no sents que no et volen?
Es que no sents que no t'estimen?
Es que no sents que t'ignoren?
Només et volen aniquilar

Ho has de sentir, sí

Es que no vols obrir els ulls?
Es que no vols obrir la ment?
Es que no vols saber què passa?
Només et volen assassinar

Ho has de voler, sí

OPEN YOUR EYES

Don’t you see that they deceive you?
Don’t you see that they con you?
Don’t you see it’s all lies?
They just want to manipulate you
You have to see it, yes

Don’t you know that you are a slave?
Don’t u know that they take advantage of you?
Don’t you know that they humiliate you?
They just want to extort you
You must know it, yes

Don’t you feel that they do not want you?
Don’t you feel that they do not love you?
Don’t you feel that they ignore you?
They just want to annihilate you
You must feel it, yes

Don’t you want to open your eyes?
Don’t you want to open your mind?
Don’t you want to know what’s going on?
They just want to kill you
You must want it, yes

Rebel

Written By: Ramon Arnella

Rebel

Rebel perquè els voltors m'han esquinçat la carn
Polítics carronyers barallant-se pel poder
Rebel perquè els vampirs m'han xusclat la sang
Paràsits religiosos enriquint-se en nom de deu
Rebel perquè les rates m'han arrencat els ulls
Inútils descerebrats playing with missiles, bombs and guns

Rebel fins el moll de l'òs, rebel perquè no tinc por de les bèsties
Rebel fins al moll de l'òs, rebel perquè no tinc por dels homes

Rebel perquè els taurons m'han mossegat el coll
Rics i bastards poderosos ignorant els drets humans
Rebel perquè les serps m'han lligat les mans
Fills de puta uniformats abusant a tort i a dret
Rebel perquè els llops m'han desintegrat la fel
Maleïts capitalistes sentenciant la terra a mort

Rebel fins el moll de lòs perquè no tinc por de les bèsties
Rebel fins al moll de l'òs perquè no tinc por dels homes

Rebel perquè les piranyes m'han escurat els òssos
Reis i princeps impostors vivint de gratis i pel morro
Rebel perquè els porcs m'han enmerdat la cara
Fanàtics d'ultradreta planejant com fotre mal
Rebel perquè les guineus m'han destroçat els nervis
Corruptes incompetents manipulant la puta llei

Rebel fins el moll de lòs perquè no tinc por de les bèsties
Rebel fins al moll de l'òs perquè no tinc por dels homes

REBEL

Rebel because the vultures have torn my flesh
Scavenger politicians quarreling for power
Rebel because the vampires have sucked my blood
Religious parasites getting rich in the name of god
Rebel because the rats have uprooted my eyes
Useless brainless playing with missiles, bombs and guns

Rebel down to the marrow, rebel because I am not afraid of beasts
Rebel down to the marrow, rebel because I am not afraid of men

Rebel because the sharks have bitten my neck
Rich people and powerful bastards ignoring the human rights
Rebel because the snakes have tied my hands
Sons of a bitch in uniform abusing thoughtlessly
Rebel because the wolves have disintegrated my bile
Damned capitalists sentencing the earth to death

Rebel because the piranhas have cleaned out my bones
Impostor kings and princes living for free, shamelessly
Rebel because the pigs soiled my face
Extreme right fanatics planning how to harm
Rebel because the foxes have destroyed my nerves
Incompetent corrupt officials manipulating the fucking law

Caga El Rei

Written By: Ramon Arnella

Caga El Rei

Caga el rei, caga el papa
i de cagar, ningú s'escapa, ningú s'escapa, ningú s'escapa...
Caga el ric extorsiona el pobre per omplirse les butxaques
Caga el poli accepta suborns per afavorir el mafiós
Caga el fatxa compra el poder perquè sap que ell no val res
Caga el bisbe fot mà a l'escolà mentre li diu que és la mà de déu
Caga el "jefe" a qui li mama la "secre" mentre li signa un nou contracte

Caga el rei, caga el papa
i de cagar, ningú s'escapa, ningú s'escapa, ningú s'escapa...
Caga l'home que pega la dona quan se sent com una merda
Caga el xulo que hostia la puta quan a ell no se li aixeca
Caga el moro esclavitza l'esposa perquè ho diu la religió
Caga el yupi ven a sa mare per cobrar la comissió
Caga el mestre dóna lliçons quan no en té ni puta idea

Caga el rei, caga el papa
i de cagar, ningú s'escapa, ningú s'escapa, ningú s'escapa...
Caga el sergent fa quadrar el "cabo" mentre el va sodomitzant
Caga el gurú monta la secta per no haver de moure un dit
Caga el jutge tanca l'innocent per imposar la seva llei
Caga el rei es tira una meuca i li paga amb els teus diners
Caga el papa en una letrina d'or mentre predica austeritat

Caga el rei, caga el papa
i de cagar, ningú s'escapa, ningú s'escapa, ningú s'escapa...
No deixis no, que et trepitgin
fan com si no, però ells també caguen, ells també caguen, ells també caguen...

THE KING SHITS

The king shits, the Pope shits and from shitting nobody escapes, nobody escapes...

The rich man shits: he extorts the poor person to fill his pockets
The cop shits: he accepts bribery to favor the gangster
The fascist shits: he buys the power because he knows that he isn’t worth his shit
The bishop shits: he feels up the altar boy while telling him that it is the hand of god
The boss shits when the secretary sucks him off while he signs her a new contract

Shits the man that hits the woman when he feels like a shit
Shits the toughg guy that hits the whore when he does not get a hard-on
Shits the Moor that enslaves the wife because his religion says so
Shits the yuppie that sells his mother to charge the commission
Shits the teacher that gives lessons when she does not have the slightest idea

Shits the sergeant that makes the soldier stand to attention while he keeps on sodomizing him
Shits the guru that builds the sect not to do a stroke
Shits the judge that locks up the innocent to impose his law
Shits the king: he fucks a whore and he pays her with your money
Shits the Pope in a golden toilet while he preaches austerity

Do not let them tread on you they poretend not to, but they also shit, they also shit...

Huma Insensat

Written By: Ramon Arnella

Humà Insensat

Més de 6 mil milions i mig d'humans en aquest planeta
Més de 800 milions de persones pateixen gana crònica
Més de 40 milions duen el virus de la SIDA
Més de 100 milions de nens malviuen als carrers

I tu, humà insensat!
És que no pots parar de fer fills?

Mor 1 home cada minut a causa d'actes violents
Prop de 30 per hora la palmen en conflictes bèlics
1 suicida cada 40 segons es treu la vida
2 milions d'infants cada any moren només nèixer

I tu, humà insensat!
És que no pots parar de fer fills?

Més d'1 milió d'hectàreas de bosc es desforesten cada mes
El pol nord es fa enrera cada any 30.000 km2
La capa d'ozó no pot aturar els raigs UV
D'aquí a uns 70 anys 180 milions patiran càncer i ceguera

I tu, humà insensat!
És que no pots parar de fer fills?

FOOLISH HUMAN

More than 6 billion and a half of humans on this planet
More than 800 million people are hungry
More than 40 million carry the AIDS virus
More than 100 million children underlive in the streets

And you, foolish human! Can’t you stop making children?

1 man dies every minute because of violent acts
About 30 per time dies in war conflicts
1 suicide victim every 40 seconds is taking off
2 million children every year dies just born
More than 1 million hectares are deforested each month

The north pole recedes 30.000 km2 every year
The ozone layer lets UV rediation through
In some 70 years 180 million people will suffer from cancer
and blindness

Fuck U

Written By: Ramon Arnella

Fuck U

Què dius que què?
Que em vols fer bufar?
Que em fas un control?
M'agrada l'alcohol, la cervesa i el vi, sí

Què dius que què?
Que em vols aturar?
Que passo del límit?
Vaig a tota hòstia, corro com un llamp, sí
Iei mosso, fu-fu-fu fu-fu-fu fuck u

Què dius que què?
Que em vols fer pagar?
I de pas embargar?
Sóc anti-sistema, no passo pel tubo, no

Què dius que què?
Què em vols treure punts?
No sé de què em parles
Passo dels teus jocs, no m'emprenyis més, no
Iei mosso, fu-fu-fu fu-fu-fu fuck u

Què dius que què?
Que em vols fer callar?
Que no puc cantar?
Jo penso i expresso, jo dic el que vull, sí

Què dius que què?
Que em vols fer tancar?
I també torturar
Sóc lliure de fer, el que em surt dels ous, sí
Iei mosso, fu-fu-fu fu-fu-fu fuck u

FUCK U

What? You say what?
Do you want me to make blow?
Do you make me a control?
I like alcohol, beer and wine, yes

Do you want to stop me?
Am I off limits?
I go like a bat out of the hell, I run like lightning

Hey cop, fu-fu-fu-fu-fu-fu fuck u

Do you want me to pay?
And impound me too?
I am an anti-system, I do not knuckle under, no

Do you want to take points out of my license?
I do not know what you speak about
I do not give a shit, do not annoy me anymore

Do you want for me to shut up?
Can I not sing?
I think and express, I say what I want, yes

Do you want to lock me up?
And also to torture
I am free to do what I fucking want to, yes

Discography

The band's debut album (Work In Progress...) was released in early 2008 by their own independent label AN Records.

Set List

All Songs are genuine:
Obre Els Ulls
Humà Insensat
Miserables
Em Tornes Boig
Rebel
Caga El Rei
Nu, Nu, Nu, Nu
What's Going On?
Fuck U
Voldria
Has Estat Tu
Noia
Quan
Nineta Dorm
T’Estimo Tant
Home de Palla
Catarsi
Mantra
Freedom
Total duration about 2 hours.