Eva

Eva

BandWorld

Other Info

Cover band: 
No

Lyrics

Van doi em ve

Written By: Minh Tran

Du?ng nhu có ti?ng ai ngang qua c?a ng? ti?ng bu?c chân em v?.
Gi? dây xa l?m nhung tôi v?n mo, r?i ôm n?i bu?n bo vo
Hãy cho tôi s?ng nhu tôi hôm nào , h?nh phúc có em bên c?nh.
Gi? dây th?c gi?c ch? còn m?t mình, ch?t dâu dòng l? cay cay.