Jan Smigmator Swinging Trio
Gig Seeker Pro

Jan Smigmator Swinging Trio

| SELF

| SELF
Band Jazz Singer/Songwriter

Calendar

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

The best kept secret in music

Press


This band has no press

Discography

Still working on that hot first release.

Photos

Bio

( EN )

Jan Smigmator is a young jazz and swing singer, whose rich repertoire includes mainly jazz standards and swing famous evergreens. His greatest vocal patterns are Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Charles, Bobby Darin and not least the czech king of swing Karel Hala. In 2000 he became laureate of the International Jazz Festival "BABY SING JAZZ" in Lithuania and his leadership on this prestigious vocal jazz festival he defended a few years later. He studied at the Prague Conservatory in the class of professors Eva Svobodová and Josef Štágr. He sings with big bands throughout the Czech Republic as well as with small bands in jazz clubs. Since 2005 Mr. Smigmator has been the soloist of the legendary Vaclav Hybš Orchestra Prague with whom he makes over 50 concerts and performances per year. He egularly performs in clubs in Prague, accompanied by his jazz trio. In 2009 he started to collaborate with jazz drummer and composer Josef Vejvoda and his trio; among others he participated in the multi-genre project "A Tribute to Zuzana Navarova" along with members of Czech famous world-music group NEREZ, Marie Rottrová, Vlasta Redl, Toxique and Eben Brothers. Live CD Tribute to Zuzana Navarova was released in autumn 2009 on EMI! Besides jazz projects Jan Smigmator played, sang and danced in musicals Golem of Karel Svoboda and Jack the Ripper of Vašo Patejdl. During the jazz festival "Jazz Bridge" (CZ, DE, A) Jan had the honor to share the stage and to collaborate with world jazz stars such as Bobby Shew, Jay Ashby (Dizzy Gillespie All Stars Band), Kim Nazarian (New York Voices), Charlie Antoliny, Ack van Rooyen ... Jazz music and swing is everything for Jan Smigmator! All tour dates are listed both on his official website.

www.smigmator.com

( CZ )

Jan Smigmator je mladý jazzový a swingový zpevák, jehož bohatý repertoár obsahuje predevším jazzové standardy a slavné swingové evergreeny. Jeho nejvetšími peveckými vzory jsou Frank Sinatra, Tony Bennett, Ray Charles, Bobby Darin a v neposlední rade ceský král swingu Karel Hála. V roce 2000 se stal laureátem mezinárodního jazzového festivalu "BABY SING JAZZ" v Litve a své prvenství na tomto prestižním vokálním jazzovém festivalu o pár let pozdeji obhájil. Vystudoval Pražskou konzervator ve tríde profesorky Evy Svobodové a Josefa Štágra na oddelení populární hudby a jazzu. Vystupuje s big bandy po celé CR ale i komorními jazzovými formacemi. Od roku 2005 je sólistou legendárního Orchestru Václava Hybše, s nímž rocne absolvuje pres 50 koncertu a vystoupení. Pravidelne koncertuje v pražských klubech v doprovodu svého jazzového Tria. Od roku 2009 spolupracuje s bubeníkem a hudebním skladatelem Josefem Vejvodou s jehož triem se mimo jiné zúcastnil i multižánrového projektu "Pocta Zuzane Navarové" spolecne se cleny skupiny Nerez, Marií Rottrovou, Vlastou Redlem, Toxique a Bratry Ebeny. Live CD Pocta Zuzane Navarové vyšlo na podzim 2009 u spolecnosti EMI! Krome jazzových projektu si Jan Smigmator zahrál, zazpíval a zatancil:-) také v muzikálech Golem Karla Svobody a Jack Rozparovac Vaša Patejdla. V rámci jazzových festivalu Jazz Bridge porádaných jazzovým hornistou a organizátorem Rudi Mazacem mel tu cest setkat se na jednom pódiu a spolupracovat se svetovými jazzovými hvezdami jako je Bobby Shew, Jay Ashby ( Dizzi Gillespie All Stars Band ), Kim Nazarian ( New York Voices ), Charlie Antolini, Ack van Rooyen... Jazzová muzika a swing je pro Jana Smigmatora vším! Ostatne presvedcit se o tom mužete sami pri nekterém z Janových koncertu. Všechny termíny jsou pravidelne uvádeny jak na jeho oficiálních webových stránkách tak zde na Facebooku!!!

www.smigmator.com