Max Wild

Max Wild

 New York City, New York, USA
BandWorldJazz

Innovative saxophonist Max Wild masterfully integrates Afropop, modern jazz and funk rhythms through his own expansive vision. Featuring Zimbabwean vocalists Chiwoniso, Josh Meck, and Bella Charlie, Wild sets dance floors ablaze with his electrifying stage performance and infectious dance grooves.

Biography

Max Wild masterfully integrates Afropop, modern jazz, and funk rhythms through his own expansive vision. Featuring Zimbabwean vocalists Chiwoniso, Josh Meck, and Bella Charlie, Wild’s music fuses the rhythmic and melodic traditions of southern Africa with the sophisticated harmonies and inspired interactivity at the core of jazz. His new ObliqSound release Tamba is an ecstatic, intensely kinetic celebration that bridges cultural and stylistic divides while keeping feet on the move. Wild considers his musical path to be a direct reflection of his multi-cultural upbringing. Born to German parents, Wild grew up in Zimbabwe, later moved to London, and is now based in New York City.

Lyrics

Kwatinobva

Written By: Max Wild/Sam Mtukudzi

Mwana wamambo muranda kumwe {a kings child is a slave in another land}
Uko nhamo Yemumwe inonetsa kuteerera {And in that land their needs may not be worth attention}
Zvakuwana wodzungaidwa, mweya wedzinza kupfungaira {spirits may haunt you and confusion strikes}
Uko nhamo Yemumwe inonetsa kuteerera {In that land where their needs may not be worth attention}
Musha musha kani wauchada kudzokera {Home will always be home, were your heart lies}
Kuuputsa watadza Kwawakabva wakanganwa {it is no good destroyed, you have forgotten were you came from}
Tenda iwe kwauchadakudzokera {Honor where you will want to return}
Kuuputsa watadza Kwawakabva wakanganwa {it is no good destroyed, you have forgotten where you came from}

Kuvakidzana

Written By: Max Wild, Chiwoniso, Sam Mtukudzi

Pakuvakidzana
Zvoda kunzwanana

Munguva yatirizvino vadikani
Yasvika pekuti isu titeererane
Hapana chintodza kana tichinzwisisana isu
Hapana chinoramba kana tichizivana isu
Nguva yekushupana ngaipere pano
Kuvakidzana kwedu kutange uko
Shuwa tingaramba tichishorana here vadikani vamambo
Pasi pano panodakuti isu tibatane mawoko
Nguva yekushungurudzana hapana pano
Kuchema kwese kuchapera zvino

Wona kuvakidzana, zvinotoda kuteererana iwe
Maiwe kuvakidzana, zvinotoda kuteererana uko
Zvinoda kunzwisisana, zvinoda kuwirirana
Zvinoda kuteererana, imo mukuvakidzana
Nguva yekushupana ngaipere pano, baba
Kuvakidzana kwedu kutange pano
Zvinoda kunzwisisana, zvinoda kuwirirana
Zvinoda kuteererana, imo mukuvakidzana


Translation
BUILDING EACH OTHER

To build each other
We need understanding

To build one another we must listen to each other
In this time that we are now
We must learn to listen to one another
Nothing can fail if we understand each other
Everything is possible once we learn to know each other
The time of fighting must end now
So that we can begin to build one another
Why do we continue to direspect and put each other down
People, we are the loved ones of God
This world needs for us to come together and join hands in harmony
There is no more time to continue in anger
All weeping will end now

To build one another we must listen to each other
It needs for us to understand each other, it needs for us to get along
It needs for us to listen to one another, to build each other
The time of fighting must end now
So that we can begin to build each other
It needs for us to understand each other, it needs for us to get along
It needs for us to listen to one another, to build each other

Teerera

Written By: Max Wild, Oliver Mtukudzi, Sam Mtukudzi

Vakakuudza wakaramba iwe
Vakareva, kureva nekuraya
Vachipangamazano vakaedza
Wakuruma nzeve ndewako
Ukaramba kuteerera
Vanounganidza mazano
Vazivi venzira ndovafambi vayo
Watigo watema
Iwe chipanzeve uteerere
Ita mwoyo munyoro, murefu
Teerera

Kuramba kuteerera
Kuramba kuteerera vamwe

Vanounganidza mazano
Muzivi wenzira ndiye mufambiwayo wani
Akatigo watema
Iwe chipanzeve uteerere
Ita mwoyo murefu, munyoro
Teerera

Teerera

Kuramba kuteerera
Kuramba kuteerera vamwe


Translation:

LISTEN
They told you and you refused
They meant what they said, their meaning was in their advice
In giving you words of wisdom they tried
The one who cautions you is yours
Still, you refused to listen
They bring together words of wisdom
The ones who know the path are those who have walked it
Yet you fight whoever tries to tell you
Give your ear and listen
Have an easy heart, a patient one
Listen

You refuse to listen
You refuse to listen to others

They bring together words of wisdom
The one who knows the path is the one who has walked it
Yet you fight him when he speaks
Give your ear and listen
Have a patient heart, an easy one
Listen

Listen

Discography

TAMBA, featuring Sam Mtukudzi, Chiwoniso, Alicia Olatuja - ObliqSound, 2010
TEERERA (single), featuring Oliver Mtukudzi, ObliqSound, 2008
ZAMBEZI SUNSET, 2004

Set List

The set list consists of songs from Max Wild's latest release TAMBA, as well as music by Chiwoniso, Josh Meck, Sam Mtukudzi, and Oliver Mtukudzi.