Mia Verko
Gig Seeker Pro

Mia Verko

Band Rock Alternative

Calendar

This band hasn't logged any future gigs

This band hasn't logged any past gigs

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

The best kept secret in music

Press


Mia Verko
Wavelength 232 -- Sunday Sept 26, 10pm
Purveyors of: The girls asking out the boys
http://www.mintakaconspiracy.com/
The Montreal band Sadie Hawkins was founded by chance roughly four-and-a-half years ago and since then, they’ve played shows across Canada with a huge variety of acts, including The Weakerthans and The Paperbacks. Recently, the band changed their name to Mia Verko, recorded their first full-length, self-titled album and put it out on The Mintaka Conspiracy label. Mia Verko’s upbeat songs, honest lyrics and exciting live shows have earned them considerable praise and recognition. Erin Letson recently got to speak to the band’s singer, Rémi Labrecque, via e-mail.
(more ... http://www.wavelengthtoronto.com/article.php?p=93#more-93 ) - Wavelength Toronto


MIA VERKO – s/t CD
(The Mintaka Conspiracy)

Partièka sympatickejch Kanaïanù pocházejících ze samotného Montrealu, centra hudebního dìní týhle jinak obrovský zemì pokrytý tundrou a pastvinami! Jsou tu se svým debutem, aby tì v týhle dobì trošku pohladili na duši, ale zároveò tì uvedli znovu do reality…takže, album obsahuje 15 vyrovnanejch songù…cítím v tom od všeho nìco, ale všechno sedí…zvuk a styl kytar mi trochu evokuje kalifornské Tristeza, v nìkterých pasážích, ale Mia Verko se nebojí i nìkdy pøidat a trochu pøitvrdit, aby pak vzápìtí spadli to tìch melancholických poloh, takže to s tou Tristezou nebude zase tak horký, rozumíš…, každopádnì, tikot srdce, svíèky, možná sníh, já nevím...snad každej si rád zhasne, ale ne tak aby usnul, jestli víš, co myslím…no a pak v tom obèas cítím Promise Ring, ale jen nìkdy, a hlavnì u zpìvu, ale jen v nìkterých pasážích, ta lehkost…chce to slyšet, ale ty brïo…nìkdy to tam fakt je…no, ale protože tahle kapela má šmrnc a nezamrzla jen u melancholie, vzpomínek a svíèek, zcela s pøehledem do toho vrazila dost rock’n’rollový energie, tu živelnost, nespavost, plouživost, taneènost, co já vím, má to prostì š?ávu a není to jen houpaèka a ukolébavka…nevím, tak mi z toho teïka vychází fakt dobrej vzorec…spousta takovejch tìch melancholickejch a melodickejch kapel tì má tendenci uspat, na mì to tak funguje, ale tyhle chlápci chytli tu hranici…prostì se ti víèka nezavøou, ale pøitom ta tma a samota bude fakt pøíjemná…èím víc to poslouchám, tím víc se mi to líbí, má to kouzlo, což spousta kapel nechala nìkde v kabelu mezi kytarou a zesilovaèem…pokud pùjdeš do hloubky, tak zjistíš, že tihle chlápci fakt umí...trochu divnej obal, ukradenej od Aleksandra Rodchenka z roku 1924 a pár nápisù v azbuce, ale komouši to nejsou, to vím…Mia Verko by se pøíští rok mìli objevit na svým evropským turné a možná zasáhnou i Èechy…buï ve støehu!!! Pojedeš na mléèný dráze!!! - czechcore


Discography

EPs:
The Sadie Hawkins - All Eyes on the Finish Line (Split EP with Fix) 2000
The Sadie Hawkins - Up and At Them 2002

LPs:
Mia Verko - Mia Verko 2004

Photos

Feeling a bit camera shy

Bio

If comparisons need to be made (and they always do), you could say that Mia Verko tries to combine the tight-cornered guitars of Fugazi and the art-influenced atmospherics of The Sea and Cake with the sincere enthusiasm of Superchunk. Always challenging themselves to remain instrumentally and lyrically engaging, and thanks to their hometown's status as a hotbed of independent rock expression, they've been afforded the chance to share the stage with such luminaries as Sebadoh, Ted Leo/Pharmacists, The Dismemberment Plan, and The Weakerthans, among many others.