Oliver

Oliver

BandRockAlternative

Oliver oozes passion, energy, poetry and the band spares no efforts in making live shows a real treat. And if you’re confused about their lyrics, this might mean you understand them.

Biography

Their story begins in 2005, when after four years marked by major member changes, the band 41 shed its skin to reveal what we know today as Oliver: four experienced musicians who are not afraid to experiment, mercilessly blending their uncensored ideas into music. Oliver oozes passion, energy, poetry and the band spares no efforts in making live shows a real treat. And if you’re confused about their lyrics, this might mean you understand them.

Lyrics

Sfarsit

Written By: Oliver

Matase blândã, pe-obraz uºor se lasã,
Te-apasã cu iz de romanþa bãtrânilor,
Muguri ce-au fost înainte ca tine, un flutur.

Sã-þi intre în minte.

Candidã fiinþã cu bascheþi de soare, scãldaþi de mirare,
Nãscuþi din atingerea lunii cu mâna. Acum þi-e totuna.

Jocul e straniu.
Câºtigã doar una, minciuna cu nume de armã.
Imfamã, batranã ca lumea, la ultimul dans, partenerã þi-e tot ea.

Ce tânãr frumos erai, o splendoare.
Ce doare.
E muzica grea de final, învãþatã din mersul trãsurii cu roata stricatã.

Continental

Written By: Oliver

Confident, permanent, vreau cuvãntul sã-l ºoptesc cu voci ce cresc
Permanent, un continent…

Subsemnat vã igor, acuzaþi-mã de lipsã de respect,
Vã ignor dintr-un picior…

Concentrat, contemplând cercurile care linistea-mi pãzesc,
Contemplând un legãmânt.

Respiraþi un minut, mai aveþi atât de multe de fãcut,
Un minut…

Deghizaþi în pitici, ridicaþi un turn pe chipurile mici.
Sunteþi niºte pitici.

Flugur

Written By: Oliver

Ochiul meu gol, mintea vã roade. Sã scurgeþi prin el tot ce vreau!
Sunteþi ai mei.
Durerea din spate, v-o iau numai eu, eu v-o dau.

Timpul a stat.
Secunda vã þine în loc, nu vã las, eu vã beau.
Sunteþi ai mei.
Durerea din vine, v-o iau numai eu, eu v-o dau.

În jurul tãu plutesc fiori, se-nalþã râsete de viori.
În jurul tãu plutesc fiori, ai vrea sã adormi uneori.

Râsul meu strâmb se pierde prin gene.
Din mine-ai muºcat ca din tort.
Golul din ochi se umple alene, trezeºte-te-acum, tu eºti mort!

În jurul tãu plutesc fiori, se-nalþã râsete de viori.
În jurul tãu plutesc fiori, ai vrea sã adormi uneori.

The sad song - TSS

Written By: Oliver

Eu sunt corãbier,
Eu sunt corãbier,
Eu sunt corãbierul ce te va aºtepta.

Ancora-i prea grea sa poatã pleca,
Eu sunt corãbierul ce se va ineca.

Surd te-ar aºtepta, orb tot te-ar vedea,
Chiar ºi-n apa ce-o bei, s-ar putea scufunda.
El acum, tu mereu, corãbierul sunt eu.

Timpul e pitic, eu sunt doar un pic.
Eu sunt corãbier.
Tu eºti doar un pic, noi suntem nimic.
Eu sunt corãbier.

Tu eºti orice zi,
Tu eºti orice zi,
Tu eºti orice zi în care nu vei ºti.

ªi vulturii pier, când se face ger,
Într-o marþi o sã-þi cer pãmântul, ce mi-e cer.

Timpul e pitic, eu sunt doar un pic.
Eu sunt corãbier.
Tu eºti doar un pic, noi suntem nimic.
Eu sunt corãbier.
Tu eºti eu visând, eu sunt prea curând,
Eu sunt corãbier.

Nu mã-ntreba

Written By: Radu Stanca

Nu mã-ntreba nimic în noaptea asta.
Nici cât e ceasul, nici ce gânduri am.
Mai bine lasã-mã sã-nchid fereastra
Sã nu vãd frunzele cum cad din ram.

Fã focul ºi preumblã-te prin casa, fãrã sã spui nimic, nici un cuvânt.
Vreau sã mã simt la tine acasã, sã n-aud frunzele cum zboarã-n vânt
Învãluitã-n straie de culcare, aºeazã-mi-te-alãturea cu-n ghem
ªi deapãnã mereu farã-ncetare, sã n-aud frunzele sub paºi cum gem.

Nu mã-ntreba nimic în noaptea asta.
Nici cât e ceasul, nici ce gânduri am.
Mai bine lasã-mã sã-nchid fereastra
Sã nu vãd frunzele cum cad din ram.

Fã focul si preumblã-te prin casã fãrã sã spui nimic, nici un cuvânt
Vreau sã mã simt la tine acasã, sã nu simt frunzele cum zboarã-n vânt
Fereºte-mã în preajma ta de vasta, urgia toamnei care bântuie
ªi nu mã întreba în noaptea asta, de ce ma înspãimântã frunzele.

Bordel

Written By: Oliver

Pe strada fãrã pomi, în casa fãrã somn, plãceri ºtiute de zâmbete mute,
Îmbie orice om.

ªi dacã vrei sã trãieºti, trebuie sã plateºti.
Fericirea.

Luminile sunt gri, dorinþele sunt vii. De vei urca pe scara mea,
Culoare vei gãsi.

Dar dacã vrei sã traieºti, trebuie sã plateºti.
Nemurirea.

Vino, dezbracã-te de orice griji. Respirã aburul de paradis.
Dezbracã-te de orice griji.

Bine ai venit! Imi pari nefericit.
Tu dã-mi suflarea ºi-þi dau uitarea la schimb, pe un chibrit.

ªi dacã vrei sã traieºti, trebuie sa plateºti.
Nemurirea.

Vino, dezbracã-te de orice griji. Respirã aburul de paradis.
Dezbracã-te de orice griji.

Pe strada fãrã pomi, în casa fãrã somn, tãceri se lasã, adormi ºi nu-þi pasã
Cã intrã înc-un om.

ªi dacã vrei sã trãieºti, trebuie sã plateºti.
Mântuirea

Vino, dezbracã-te de orice griji. Respirã aburul de paradis.
Dezbracã-te de orice griji.

Desdemona

Written By: Oliver

Mugur de fatã pe-o curbã miratã, dungã imparã, ascunsã, vulgarã.

Formã cambratã flãmând mângâiatã, ani de mirare-ntr-un strop de sudoare.

Litri de sânge, Adina, nu plânge!

Þesut rozaliu se-mbinã zglobiu.

Palmã mulatã pe strigãt de fatã. Minutul s-a scurs, când Danuþ a ajuns.

Muzica termopan

Written By: Oliver

Voi purtaþi eleganþã rebelã de-mprumut.
Voi visaþi metalizat, polifonic un gând mut.

Respiraþi globalizat, umezit, un vis pierdut.
Refuzãm alternativa nonvaloare....

Muzica termopan miroase-ncet a praf de floare ºi bostan.

Aºteaptã-n gel tinere þepi, pe placã de Cashtan.

Fatal

Written By: Oliver

Cuminte, respirã un cer din cuvinte, ce-o taina imi cer.
Cerul pe moarte, vibreazã opal, uscat, nefiresc ºi brutal.

Fatal. Ascundeþi surâsul domniþei ce poartã pumnal.
Deschideþi fecioara golitã de sentimental.

Adulmecã pasul ei par, intrus între buze ce-i par
Demente acorduri. Se pierd in fundal, uscat, nefiresc ºi brutal.

Fatal. Ascundeþi surâsul domniþei ce poartã pumnal.
Deschideþi fecioara golitã de sentimental.

Lupo

Written By: Oliver

Ateu consum un pãcat, urmarea unui colþ blestemat.

Blestematul de colþ.

Din întuneric nãscut, lumina ce m-ar stinge abrupt, o invit la ospãþ.

Blestematul de colþ.

Te sting, opreºte-mi un timp, simþind.
Cerºesc un chip oglindit, de-un sân purtat pe-un colþ otrãvit.

Blestematul de colþ.

Te sting, opreºte-mi un timp, simþind.

Lullaby

Written By: Oliver

În mâna mea este uitare a tot ce nu va fi.
Pierdutã-n aºternuturi albe, tãcut, te voi simþi.

Acum taci.

Cu haina umedã ce cari, cu vina ce-þi mãsor, cu ochii tãi limpezi ºi mari, tãiºul face-amor.

Acum taci.

Rãmân cuvinte ce s-au spus ºi ochi ce incã dor. Aºeazã-te peste surâs, e timpul tu sã mori.

Acum taci.

Discography

EP - Oliver. Poetry Pop
LP - Oliver. Poetry Pop

Radio: “Sfarsit”, "Bordel", “The sad song”, “Fatal”, “Muzica termopan”

Set List

Sfarsit
Bordel
Nu ma-ntreba
Lullaby
Om la luna
Flugur
Lupo
TSS