Paznechty

Paznechty

 Rájec-Jestřebí, South Moravian Region, CZE
BandWorld

Paznechty is a virtual music band. We don't perform. We enjoy ourselves making the best possible music without recording studios, commercial software and with minimum people. Our music is for free.

Biography

http://paznechty.wz.cz

Lyrics

While losing breath

Written By: Vlastimil Stanìk, Jan Dressler

Jak ztrácím dech

1. Máš oèi èistý jak déš?
v norských
horských
rezervacích.

Máš kroky lehký jak rým,
co Nezval
sezval
do svých prací.

2. Máš boky oblý jak stráò,
co se s mocí
noci
do tmy halí.

Máš ústa tichá jak tùò,
když kdesi
v lesích
pláèou skály.

R: Jak ztrácím dech,
tak nabírám smìr
na volný pád.

3. Máš paže bílý jak pláž,
co se dvoøí
moøím
na Malvínách.

Máš øasy tmavý jak kmín,
co voní
koním
na planinách.

R:

Me

Written By: Vlastimil Stanìk

To já ...

To já jsem ta špatná
S èernou duší smuteèních praporù
To já jsem ta síla
Co slunce nutí padat k obzoru
To já jsem tvá køivda
Co se vrací s každou tvou bolestí
To já jsem ta bída
Co k tvým dveøím cestu si proklestí

To já jsem ta pustá
Krajina deš?ù mlhy a pahýlù
To já jsem ta rýha
Na srdci køídel nìžných motýlù
To já jsem ta tíha
Kterou si nosíš skrytì na hrudi
To já jsem ta hlína
Kterou ztìží k životu probudíš

To já jsem tvá vìèná
Pálivá úzkost co tì sevøe a nepustí
To já jsem ta láska
V kterou tvá tíseò pokaždé vyústí

Dancer

Written By: Jan Dressler

Taneènice

Socha øecké taneènice
nemùže se ani hnout
nechali ji vychladnout
nehoøí už její líce
ztuhly vlny na tunice
už dávno hrají pro jinou

Kolem ní se èasto vracím
z noèních výprav po barech
díky vínu v pohárech
a díky kúrám odvykacím
z taneènice hlavu ztrácím
a láska má mì ve spárech

Osud pøipravil mi muka
byl jsem jeho holí bit
zùstal mi jen holý byt
a pøed oèima její ruka
hrají housle mistra Suka
když se ji chystám políbit

In the orchard

Written By: Vlastimil Stanek

Prší až na konci sadu

Prší až na konci sadu,
šelestí zelená plíce.
Má duše jak po volném pádu
plaví se potokem dešte
mezi mé stonky lnice.

Otvírám telesnou schránku,
jablon mi cte došlá psaní.
Vetví me ukládá k spánku,
cekáme spolecne mlcky
zlomené kroky laní.

V šlépeji cistého dešte
nabírám poslední síly.
Stisknu pak nebeské klešte
a kopce jak bolavé zuby
vytrhám v jediné chvíli.

Prší až na konci sadu.
Prší až na konci sadu.
Prší a prší …

Discography

LPs:
Tunel na konci svìtla (2001)
Tuleò na konci svìta (2004)
Kam zmizel tuleò ?! (2009)

Set List

As mentioned before, we don't perform.