siddi
Gig Seeker Pro

siddi

| INDIE

| INDIE
Band Folk Alternative

Calendar

This band hasn't logged any future gigs

May
31
siddi @ The Tangled Parrot

None, None, United Kingdom

None, None, United Kingdom

May
04
siddi @ Canolfan Ty Siamas

Dolgellau, Gwynedd County, Wales, United Kingdom

Dolgellau, Gwynedd County, Wales, United Kingdom

Apr
19
siddi @ Guildhall Pub

Dinbych, None, United Kingdom

Dinbych, None, United Kingdom

This band has not uploaded any videos
This band has not uploaded any videos

Music

The best kept secret in music

Press


LLe? Oakley Arms, Maentwrog.

Pryd? Amser cinio,

Ydi wir, mae Recordiau I Ka Ching wedi ein breibio efo llond trol o wyau pasg i gynnwys un o’i hartistiaid nhw eto, ail fis yn olynol rwan! Yr artistiaid sy’n cael eu cyfweld mis yma ydy’r deuawd gwerin cyfoes o Lanuwchllyn ger y Bala, sydd hefyd yn frawd a chwaer, Osian a Branwen Williams – Siddi. Mae’r ddau yn brysur iawn yn perfformio gyda bandiau eraill hefyd, yn eu mysg mae Cowbois Rhos Botwnnog, Candelas a Jessops a’r Sgweiri. Yn Ionawr eleni, cawsom gyfle i glywed ‘Un Tro’ yn ei gyfanrwydd, albwm cyntaf Siddi. Mae’r albwm wedi llwyddo i fynd a ni i gyffuniau hudolus, swynol ac anghyfforddus (ar adegau) y byd gwerin. Wedi wythnosau o geisio trefnu dyddiad rhyngddom, o’r diwedd cawsom gyfle i gwrdd, nid yn Llanuwchllyn, ond yng ngwesty clyd yr Oakley Arms, Maentwrog. O leia ein bod o fewn yr un hen sir Feirionnydd! Eira mawr ar y mynyddoedd, ond yn heulog braf yma ar lefel y môr ar lan afon Dwyryd, mewn i’r gwesty a fano oedd y ddau yn gynnes a chlyd yng nghornel y bar bach.

Llongyfarchiadau ar Un Tro, sinematig iawn! Sut ymateb da chi wedi gael hyd yn hyn?

O: Popeth di mynd yn bosotif dwi meddwl do? (yn edrych ar Branwen)…. hyd yn hyn…

(chwerth)

B: Do… pobl yn ffeind ofnadwy. Roedd o’n gyfnod anodd oherwydd anghydfod Eos / BBC. Roedden ni wedi rhyddhau’r albwm yn mis Ionawr a’r anghydfod yn amlwg yr un adeg… oedd o’n anodd peidio clywed y caneuon ar y radio tasa nhw wedi dewis chwarae’r caneuon, cyfnod rhyfedd. Ond dwi’m yn gwbod os da ni wedi cael mwy o genfogaeth oherwydd hyna, twbo… bobl yn llawer mwy parod i fynd allan i brynu’r albwm. Mae’r gefnogaeth lleol di bod yn…(saib) e.e. da ni wedi gwerth 30 albwm yn Awen Meirion (Siop Lyfrau y Bala) yn unig, sy’n rhywbeth anghyffredin iawn yn ôl Gwyn Sion Ifan (y perchennog). Ma jest meddwl bo chdi’n cal cefnogaeth felna yn werth y byd.

Esboniwch y cysyniad.

O: Tair mlynedd yn ôl, aeth Branwen i Gaerdydd i wneud MA mewn astudiaethau gwerin, a wedyn dyma fi’n cael galwad ffôn ryw bnawn, Branwen cafodd y syniad i gyd mewn ffordd. Ar y pryd doedden i ddim mewn band efo’n gilydd, a dyma’i jest yn dweud wrthai, “…na ni, da ni am gychwyn band o’r enw Siddi, a da ni mynd i wneud albwm ar y stori yma..” ia? Gei di ddweud y stori…

B: Ia, dylai pawb brynu’r llyfr ‘ma, dim syniad os ydi o dal mewn print ond ‘Straeon Tylwyth Teg’ ydi enw’r llyfr gan rhywyn o’r enw Hugh Evans. Ma’n llawn straeon tylwyth teg, a mae o’n sgwennu fo o berspecif fod o’n credu yn y tylwyth teg ‘ma, sy’n gneud o lot mwy difyr de… mae o ofn nhw chydig bach. Eniwe.. ma na lwyth o straeon, nid yn unig o Lanuwchllyn ond o gwm llai byth tu ol i ty ni yn yng Nghwm Cynllwyd. Ond i jest yn meddwl fod hyn yn rhyfedd twbo? …a bod o di casglu nhw felma. Ddaru ni ddewis un, panio hi allan chydig bach a’i ddefnyddio fel cefnlen bras i albwm. Alli di’m gweithio’r stori allan o’r caneuon yn berffaith, ma’r caneuon i fod fatha microscope ar y stori a’r themau, profiad.Sut aethoch ati i gynhyrchu? Swn amrwd iawn.

O: Ia oedd hyne yn rywbeth ddaru ni ddeud o’r cychwyn hefyd… fatha, dau offeryn gyno ni de… fi ar y gitar a Branwen ar y piano a dau lais, felly… ddaru ni benderfyny o’r cychwyn ein bod ni ddim am adio ddim byd arall. Ia, cadw fo’n reit amrwd hwrach, isio’r swn agored oeraidd na, felly natho ni recordio rhan fwyaf ohono yn hen ysgoldy, ryw hen gapel, yng nghanol Llanuwchllwyn… a gorffen y canu adre, ynde?

B: Ia, ac os oedd yr adeilad yn penderfyny gwneud swn, ti gwbo ma adeiladau yn gwneud swn tydi? Oedd y petha ma’n aros mewn, achos dyna oedd y profiad. Ac ar rai rhannau o’r albwm ti fod i deimlo chydig bach yn anghyfforddus, fatha… ma’r gitar yn creekian dydi? “Ma hwnna’n aros mewn de!”

Chi gynhyrchod o?

O: Ia, neud o’n hunen. Oedd o mor syml o ran y broses recordio…. (saib) natho ni gal broblem do? Piano y capel chydig bach allan o diwn… oedda ni bron a rhoi o mewn, neu defnyddio electric piano de… ond oedd hyne hyd yn oed, bod o o chydig bach allan o diwn, eto yn adio ato fo. Nes i feicio’r piano, meicio’r amp gitâr a wedyn sticio un meicroffon ynghanol stafell i godi pob dim i fyny. Ia, cynhyrchu fo i gyd ein hunen.

Ar adegau, mae Un Tro yn swnio fel deuawd ‘Eisteddfodol’… ond mewn ffordd amgen / indie. Gosod trend newydd?

(chwerth!)

Dwi meddwl ma na ryw stigma weithia yn erbyn canu, ddim yn Eisteddfodol, ond canu chydig bach yn ‘gywir’. Os na ti gallu deall yr enganu a geiria cân, does na’m point dwi’n yn meddwl, yn enwedig efo hwn oherwydd mae o mor fregus, a’r geiria yn ran mor allweddol o’r profiad o wrando ar hwn (yr albwm)…dwi’n gobeithio. Dwi’m di gneud ymdrech uniongyrchol i enganu’n gywir ond mae o’n rywbeth naturiol i ni tydi?

Gynnoch chi hanes o Steddfota?

B: O gosh oes, sgen ti’m dewis yn Llanuwchllyn! Dwi meddwl bod trend perfformio ac enganu yn ddiog ar hyn o bryd yn y sîn a wedi bod ers ryw 5 i 6 mlynedd fyswn i ddeud. Tydi o’m yn cwl nadi? I sefyll yna fel bod ti isio bod yna…

Da chi’n gneud rywfath o ddatganiad?

B: Yyyyymmm…. fyswn i meddwl mod i’n datgan – mod i isio bod yno, hwrach. A mod i isio cydnabod y gynulleidfa a trio creu perthynas efo nhw, yndw. A s’dim byd yn bod efo hynna. Sgenai ddim problem efo’r holl stigma de, dwi’m gwbod fysa rhai pobl yn ei weld o fel problem yn eu gyfra cerddorol falla. Oedden ni’n gorfod cystadlu mewn 4 steddfod leol bob blwyddyn, heb son am yr Urdd a’r Genedlaethol. Ti jest yn gneud o… oedd y celfyddydau mor bwysig yn ysgol gynradd de, oeddet ti’n gneud llun i pob stori er enghraifft de….Dylanwadau?

B: Canu gwerin. Da ni’n rhannu’r un cariad tuag ato yn dydan?

O: Ynden, a di bod erioed dwi meddwl do?

B: A ffeindio caneuon newydd, variations, pennillion gwahanol… ma’n fyd mor diddorol. Dwi siwr fod hwna’n fan cychwyn…

O le ddaeth hynny?

B: Dim syniad. Cwpl o lyfrau rownd y ty. Dwi wedi clywed sawl un arall yn dweud bod y tâp ‘Canu Gwerin i Blant’ gan Plethyn wedi dylanwadu ac yn ran o blentyndod rhywyn, dwi siwr fod hwna’n fan cychwyn hefyd. Ond wedyn os gen ti ddiddordeb, ti’n cymeryd camau dy hun wedyn dwyt unwaith ti’n chwilio a dechra gwrando.

Unrhywbeth cyfoes?

O: Fyswn i deud mod i’n gwrando ar bethau trymach na ti dydw? Pob math i ddweud y gwir. Yn y Gymraeg rwan, o ran bandiau roc, mae fatha bod y gerddoriaeth i gyd yno ond sgen ti ddim… (saib) dwi jest sbio nôl a cofio Big Leaves de. Yn amlwg oedden nhw’n fand da oedd, ond oedden nhw i gyd mor cwl ar y llwyfan doedden? Ac oedd gen ti ffrynt man, oedd yn bod yn ffrynt man! Fel oeddet ti’n sôn cynt, dwnim be ydi o, dio ddim yn cwl bod felna rwan.

Showmanship felly?

O: Showmanship ia! Ma’na ryw craze ar y funud i fynd yn erbyn hynny, mae’n siwtio rhai tydi… ond ar y funud, yn y Gymraeg, dwi’m yn meddwl fod gen ti’m cweit yr elfen Big Leaves ‘na… er bod lot o fandie, o ran cerddoriaeth, yn brilliant.

B: Dwi licio geiriau da de, ma rhai bobl dy nhw’m yn gwrando ar eiria weitia ond dwi yn.Mae ‘Un Tro’ ar adegau yn swnio fel bod o’n ran o sîn indie – gwerin America / Canada. Oes na ddylanwadau o fana? Ta ydio’n hollol organig?

B: Roedd o’n cefn ein penna bod ni isio cadw’n gwrandawr ar flaenau’i traed o ran bod nhw ddim yn hollol gyffordus yn gwrando arno. Falla bod twtchis bach o Bon Iver… ond ma’n mish mash enfawr o wahanol bobl.

Ma’r ddau ohonoch mewn bandia eraill, sut mae cydbwyso?

O: Nath hi gymeryd dwy flynedd dda i wneud yr albwm ma de, natho ni gal y syniad 3 – 4 mlynedd yn ôl. Dwy flynedd yn ormod!

B: Ond dyna fo, ma Candelas a Cowbois Rhos Botwnnog, felna mai. Ti’n diolch am y llwyddiant ti’n gael efo heini. Ma Cowbois wedi gneud 88 gig llynedd, sy’n anhygoel o beth i fod yn rhan o hynna.

Ydi o’n anodd / straen ar adegau? Yntai mwynhau pob eiliad?

B: Mae’n straen oherwydd mae’n raid i mi weithio llawn amser, allai ddim neud o fel cerddor llawn amser….dwi’n yn meddwl. Mae Cowbois yn trio neud o, dwi’m yn gwbod faint mor hawdd ydy iddyn nhw… ond ma nhw’n trio. Dwi’m yn meddwl allai wneud hi… bysa’n dda gallu gwneud cos sa’r albwm yma a llwyth o gynnyrch arall wedi dodd allan tair mlynedd yn ôl! Dwi’m yn cweit yn barod eto i gymeryd y risg o beidio gweithio, sy’n drist.

Osian, ti’n aelod o Candelas, Jessop a’r Sgweiri, Cowbois Rh.B. a Siddi… 4 band. Gen ti ddull arbennig o weithio efo pob un band, ta dio’n plethu?

O: Ar y funud, dwi’n sdiwdant yndw!

(chwerth!)

Mae pob band ar ben ei hun, mae gen i feddylfryd gwahanol i pob un mewn ffordd. Ia, pan dwi sgwennu cân… mae pobl wastad yn gofyn “Sut ti’n penderfyny pwy bia’r gân?”… ond dwi’n gwybod o’r cychwyn, unwaith dwi’n eistedd lawr i gyfansoddi mae’r cerddoriaeth mor wahanol i pob un. Dwi’n gallu gwahaniaethu reit hawdd.Be mae’r SRG angen i fod yn well?

B: Ma sawl person wedi dweud wrthai, a dwi’n cytuno, bod safon y cerddorion ar ei uchaf erioed, y gallu cerddorol a gafael sgen pobl ar eu offerynau. Hefyd, dwi cael llond bol o’r bad press sy’n dod gan bobl dwi ‘rioed wedi gweld mewn gig dros y tair mlynedd dwytha, a sgyno nhw’m clem am be ma nhw’n siarad! Wedi cal llond bol, cos dy nhw’n amlwg ddim yn rhan o’r sîn dwi rhan ohono yn de. Da ni hefyd yn trefnu gigs nôl adre yn Bala ers dwy flynedd a mae nhw’n anhygoel, a’r diddordeb yn anhygoel…. felly cael gwared o’r bad press swn i licio. Mae gyno ni fand ifanc lleol yn ysgol Y Berwyn rwan sy’n dod i’r aelwyd atom ni yndi? Hefyd mae na fand yn yr ysgol gynradd rwan fyd sy’n gwylio’r Cledrau a gwylio Candelas, twbo… maga di hynna’n lleol fydd na’m problem de.

O: Son am wbath hollol wahanol, fyswn i’n deud bod angen balls yn y sîn roc Gymraeg! Hynny’n un peth sydd ar goll. (saib) Jets yn y music roc yn amlwg… dim jest Siddi twbo? (chwerth!)

Mae rhywun yn cynnig £1000 i chi ar yr amod dy fod ti’n prynu rywbeth cerddorol, be?

B: Ti gwbod yn iawn Osh, prynu keyboard llai i mi! Ma’r un presenol yn anferthol 88 nodyn, lot rhy fawr i feddwl be dwi’n ddefnyddio ohono!

Mae na keyboard mat ar gael does?

B: Dyna ni, dyna dwi gael… keyboard mat i mi! Be fysa ti’n gael Osh?

O: Wel da ni di wario fo i gyd rwan do! (chwerth!)

Cwestiwn eich hunan.

B: Os fyswn i’n cael ymuno efo un band am ddiwrnod, pwy fysa nhw? Dwi’n dewis Fleet Foxes. Mae gyna nhw ddau biano ar llwyfan, pianos iawn – upright…. a’r harmonis!

O: Dryms ydi fy offeryn cynta fi, hyna dwi’n fwynhau ora. Mynd i ddrymio i Artic Monkeys a bod yn hollol roc a rol am noson!Da ni am glywed mwy gan Siddi?

O: Da ni isio does? Da ni isio mynd ymlaen i wneud rywbeth newydd. Be sy’n braf ydi bod yr albwm yma wedi bod yn albwm gysyniadol, mewn ffordd sa ni gallu mynd i unrhywle yn y byd o ran cyfeiriad gwahanol rwan achos mae Un Tro wedi ei greu ac i gyd efo’i gilydd fel package. So sa ni gallu gwneud rywbeth heavy metal neu rywbeth!! (chwerth!)

‘Da chi ddim am gydymffurfio i un genre felly?

B + O: Na!

O: Dwi ar fin cymysgu albwm cynta Candelas hefyd, dwi deud hyn de ond gobeithio gal o’n barod o fewn y mis!

B: Ti’n mynd i Iwerddon mewn pythefnos!

O: Oh ia! O ran Jessop a’r Sgweiri, da ni mynd i’r wyl Ban Geltaidd ar ol ennill Cân i Gymru. D ani dal heb fwcio’r fferi! Gwych! (chwerth!)Siddi / Bandcamp

@siddiband / Twitter

Prynwch ‘Un Tro’ gan Siddi yma – Recordiau I KA Ching - Brythonicana.com


Siddi, a hud a tylwyth teg
Wedi bron i ddwy flynedd o recordio, mae Siddi yn rhyddhau eu halbwm gyntaf "Un Tro", yn cael ei rhyddhau ar label I KA CHING.
Mae 'Un Tro' yn gasgliad o ganeuon 'thema' , gan frawd a chwaer o Lanuwchllyn, yn seiliedig ar stori dylwyth teg o Gwm Cynllwyd ym Mhenllyn.
Mae Branwen Haf Williams ac Osian Huw wedi bod yn gweithio ar yr albwm gysyniadol 9 trac ers dwy flynedd, wedi iddynt ddod ar draws y stori dylwyth teg, sydd wedi ei defnyddio fel stori gefnlen i'r albwm, gyda phob cân yn feicrosgop ar ddarnau bach o'r stori.
Recordiwyd y traciau yn Ysgoldy Llanuwchllyn, a garej Yr Hen Felin, eu cartref yn Llanuwchllyn.
Meddai Branwen: “Trwy gydol yr albwm, ryden ni wedi trio cadw'n agos at batrymau alawon gwerin.”
Disgrifir ei llais fel “un hyfryd o hen ffasiwn" ar y trac Dim Ond Duw, sy'n geirio siom un o'r tylwyth teg , gyda'r geiriau “dim ond Duw all yrru yr awel i sychu dagra sy'n boeth ar fy ngwedd.”
Bydd dwy ran i lansiad yr albwm, gyda'r gyntaf yn Ysgoldy Llanuwchllyn, am 7 o'r gloch, nos Iau yr 17eg o Ionawr, ac yna yr ail y tu allan i siop Awen Meirion, Y Bala, am 11 o'r gloch fore Sadwrn y 19eg o Ionawr.
Yn ogystal, byddant yn ymddangos ar raglen Heno ar S4C, Nos Wener y 18fed o Ionawr.
Mae croeso cynnes yn disgwyl pawb i'r ddau lansiad. - Y Cymro


A BROTHER and sister from Llanuwchllyn are eagerly awaiting the New Year for the release of their first album.
Together, Osian Huw and Branwen Haf Williams (main photo) are ‘Siddi’,a folk duo about to release their first album, Un Tro.
The album (inset), a collection of folk songs written by the siblings and recorded in Llanuwchllyn, will be released on 14 January.
They have been working on the nine-track concept album for about two years, having read a fairy tale based in nearby Cwm Cynllwyd. This forms a theme for the album, with each song telling different parts of the tale.
Branwen explains more about their influences.Both Osian and I were bought up in Llanuwchllyn, in the heart of Meirionnydd,” the 26-year-old said.
“We both received our education at Ysgol O M Edwards and then Ysgol y Berwyn, Bala. There is no doubt that our school years influenced us as musicians. Singing and performing had a prominent place, and we competed at four local Eisteddfods in Llanuwchllyn, let alone the nationals! I had a special piano teacher, Ann Roberts, who encouraged me to compose and taught me how to play chords, as well as classical pieces. We come from a musical family as well; Dad taught us both to play guitar and drums.
“Welsh folk music was a heavy influence on us right from when we were young – listening to Plethyn tapes, and Dafydd Iwan & Edward, singing popular Welsh folk songs.
“When we were in high school, we both played in a band called Pala,this is when Osian fell in love with playing the drums and this is his main instrument.
“I played keys for a while in a rock-funk band called Y Rei, and then sang backings on Cowbois Rhos Botwnnog’s first album. I then got asked to sing and play keys on the second album, and have been playing live with them for the last two years, performing at festivals such as Green Man, No Direction Home and Swn.”
Osian is also very busy with his own band, Candelas, and their album will be out early in January as well! Their sound is completely different to Siddi – influenced by band such as The Strokes and The Keys. Sometimes, he also joins Cowbois on stage, to play the guitar and sing.
Branwen, who works as an arts development officer with the Urdd, studied Welsh and Drama at Aberystwyth University before following an MA course in Folk Studies at Cardiff University.
“This is where I got to learn more about fairy folklore, and especially the story that we chose as a backdrop for our album,” she said.
Osian, 22, is currently reading Music at Bangor University.
Thanks to their supportive parents, the siblings have been able to combine work, study and music.
Branwen added: “We are very lucky to have such supportive parents who used to drive us all around Wales to gigs before we could drive! In the last year, Dad and Osian have also turned the garage into a recording studio, and this is where we recorded parts of the Siddi album (and Candelas album). We also recorded at the little chapel in the middle of Llanuwchllyn, to try and capture the amazing acoustics.” , a single on the album of the same name, is now available as a free download from the record label’s website, www.ikaching.co.uk.
To promote the album Branwen and Osian will tour in the New Year. - Cambrian News


THE TALE of Einion and Olwen follows a shepherd from Cwm Cynllwyd near Llanuwchllyn. He forgets his home and travels to another world to be married. As is the case when mortals dabble with the unworldly, it doesn't turn out well for Einion.

Brother and sister, Osian Huw and Branwen Haf Williams - known as Siddi - wrote an album about it; Un Tro.

"I found this book full of old fairy tales from Wales and weirdly there were a load set in this tiny village up at the back of where we are, Cwm Cynllwyd, which is in the middle of nowhere. I couldn't get my head around why so many were set there," explains Branwen. "The story is so sad and complex. I said to my brother that he had no choice, we were making a record about this.

"Cwm Cynllwyd is really rural and wild. You can see why it would inspire such tales."

The duo formed Siddi especially for the record (released in January on I Ka Ching Records). At other times, Branwen plays organ and lends vocals to Cowbois Rhos Botwnnog and Osian plays with the excellent Candelas.
"The aim was not to re-tell the tale through songs. You wouldn't be able to tell the story through listening to the songs," says Branwen. "In the story you could tell there just wasn't going to be a happy ending... Each part of the album is a magnifying glass on some aspects of the fairy tale... Welsh folk was very important growing up. And there is a history of concept albums. In school and at home singing was second nature. There was a folk band, Plethyn, that made a cassette of Welsh folk songs aimed at kids. That was some time in the 90s.

"There are loads of bands we know of who look at that tape as an influence."

In an age when the concept album is as rare a beast as the fairy kings in Einion and Olwen, Siddi seem happy with the label. Branwen adds that the concept extends beyond music: "We recorded in a little chapel near the house and in our garage. It's earthy - people use that word to describe Un Tro a lot. We tried to get it sounding as close to live as possible. If the building made any noise, if a radiator started creaking, it'd stay in... It is sometimes uncomfortable to listen to because the story is so sinister and dark. Especially because of what we're singing about, it suits the nature of the album.

"I don't think a lot of people record in that way anymore. The packaging is supposed to contribute to that. It is made from rough recycled cardboard. It is about the whole ting rather than just songs."

Although newly formed, both Branwen and Osian have hopes for Siddi beyond Un Tro. Although specifics are uncertain.

"I think afterwards we will be able to put a massive full stop to this and start something completely anew. It won't necessarily be a project like this. A punk album. A concept punk album? "I don't want it to be another 'concept' exactly like this. Things like that, you get labelled as naff."

CAPTION(S):

Siddi play the Guildhall Pub, Denbigh on April 19 and in Dolgellau on May 4. Visit siddi.bandcamp.com - Daily Post


(Short film clip in link below) - Y Lle


There are three terms that frequently cause alarm in many readers and, in no rational order, they are thus...
folk music
concept album
foreign language lyric
I'm delighted to say that I have found one that is so wonderful - it combines all three. That, in itself, is not a particularly difficult quest but this is the one I want to mention specifically...... and it is constructed around a fairy tale, just to make it even more improbable.
It is the début album by Siddi, the sibling duo of Osian and Branwen Williams. They also have previous convictions for appearing with (fraternal trio Hughes) Cowbois Rhos Botwnnog. That includes live performance. The album Draw Dros Y Mynydd was amongst my favourites of 2012.
I just don't get the problem with things such as this.
- Thoughts on Music


Helo!
Dwi'n ofnadwy o falch fod 2013 yn dechrau hefo albym dwi di bod yn edrych ymlaen ati ers dipyn - albym Siddi - "Un Tro". Falle fod yr enw yn un newydd i ambell un, ond mi fyddwch chi'n sicr yn adnabod y lleisiau ar yr albym achos Siddi ydy prosiect Branwen o Cowbois Rhos Botwnnog a'i brawd Osian, sy'n aelod o'r Candelas.

Fe ges i "demo" hyfryd o un o ganeuon Siddi gan Branwen 'nol ym mis Mawrth 2012, a'i gwahodd nhw i wneud sesiwn acwstic yn BBC Bangor. Yn anffodus, oherwydd prysurdeb Branwen ac Osian hefo Cowbois, Candelas a phob math o bethe eraill, roedd hi'n fis Mehefin erbyn iddyn nhw ddod ata ni - ond mi oedd o'n sesiwn cofiadwy iawn. Mae symlrwydd y caneuon, a llais anhygoel Branwen yn rhoi ias i mi pob tro, ac mi oedd y profiad o wrando ar y caneuon yn fyw yn wefreiddiol.

Mae'r albym yn rhoi'r un profiad iasol - ond ma na ambell i beth eitha gwahanol yno hefyd... Mi fydd yr albym allan ar Ionawr 14eg ar label i-ka-ching, ac yn garedig iawn mae'r label wedi rhoi trac i'w lawrlwytho am ddim yn fama. Mae'r gwaith celf hefyd i'w weld yno - gan yr artist Osian Efnisien.
Felly pob lwc i Siddi hefo'r albym newydd!
- BBC Radio Cymru


I don’t read or understand Welsh, but Siddi’s ‘Un Tro’ is rather haunting in any language.

A piano and guitar-driven piece that wouldn’t sound out of place at the end of a sporting loss or a romantic proposal, it’s much more than Celtic chillout – this isn’t forcing you to relax, this is soothing, with a piano loop that dominates around a memorable vocal that hasn’t had much in the way of production added to it. Keeping it organic and stripped back adds, rather than overwhelms.

The sweet-sounding words could be reciting a public information leaflet on the Mayan Apocalypse, but on this frosty backdrop, it doesn’t really matter. This is recommended listening, best enjoyed while wearing a woolly hat and enjoying some hearty soup. - Miniture Music Press


Please follow the link below to read the article - Y Selar


Discography

'Un Tro' (Ikaching records)

Photos

Bio

Siddi are the folk duo from Llanuwchllyn, consisting of brother and sister, Osian and Branwen Williams. They have been working on their new concept album, Un Tro, for two years having come across a fairy tale based in Cwm Cynllwyd, which has been used as the album's background story - with each song telling different parts of this sad story.

As well as performing with Siddi, Branwen sings with Cowbois Rhos Botwnnog, and Osian with Candelas.

Un Tro was released by I KA CHING Records in early January. A free song off the album can be download fromsiddi.bandcamp.com , the full album from the usual music downloading sites, or a hard copy from sadwrn.com