Bar gyora

Address:
4 Bar Giyora St, Tel Aviv-Yafo, Tel Aviv, ISR
Telephone:
036204880
 View map