Karma Bistro

Address:
1179 South Hairston Road, Stone Mountain, Georgia, USA
Telephone:
(404) 963-6036
 View map