Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete

Address:
Κουνουπιδιανά, Crete, GRC
Telephone:
(282) 103-7001
 View map